WELKOM OP DE WEBSITE VAN BuBAO DE BREMBERG...

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE OUDERS

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020: HEROPSTART NA DE HERFSTVAKANTIE...

 

Alle leerlingen zijn ELKE dag welkom in de school! Om het aantal contacten in onze school tussen personeel en leerlingen te beperken, zullen al onze personeelsleden nog maximum in 3 klassen gaan werken. Hierdoor zal er (beperkt) therapie voor sommige leerlingen wegvallen. 

Het oudercontact op maandag 16 november zal ENKEL live doorgaan voor essentiële gesprekken. We zullen zo veel mogelijk telefonische oudercontacten organiseren of online via ZOOM. U krijgt hierover van de klasleerkracht nog meer informatie. 

 

Extra-muros activiteiten mogen niet meer doorgaan. We gaan dus niet meer buiten onze school om te snoezelen, niet meer naar theater ed. Ook zwemmen gaat voorlopig NIET door. 

 

Alle groepsactiviteiten (vb. Bieba en Loeba, bekeruitreiking,ed) zullen opgeschort worden. 

 

Ouders blijven zo veel mogelijk buiten de schooldeuren. 

 

Het sintenfeest gaat door op vrijdag 4 december in onze school en ENKEL voor de leerlingen. 

Alle vorige maatregelen gelden (vb vervoer, brengen en afhalen leerlingen, mondmaskers, handhygiëne ..) 

 

Leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar en gebruik maken van het busvervoer, dienen een mondmasker te dragen. 

 

Zieke leerlingen blijven thuis!!

We willen hier echt vragen om rekening te houden met de gezondheid van iedereen! Indien uw kind ziek wordt in de school, zal hij/zij volgens de procedure naar het quarantainelokaal gebracht worden waar u hem/haar kan komen afhalen. 

 

Gelieve ons op de hoogte te houden van een mogelijke besmetting in uw gezin. Hou uw kind thuis in quarantaine als dit door de huisarts is voorgeschreven. 

 

Indien uw kind positief test, contacteert de school het CLB. Zij nemen dan de verdere communicatie op zich. 

Indien u vragen of bemerkingen heeft omtrent de coronacrisis, kan u steeds contact opnemen met ons. Ook het CLB staat steeds voor u klaar!!