WELKOM OP DE WEBSITE VAN BuBAO DE BREMBERG...

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE OUDERS

29 EN 31 JANUARI: PANNENKOEKEN TAKE-AWAY

UPDATE CORONAMAATREGELEN NA DE KERSTVAKANTIE...

Betreft: Huidige coronamaatregelen verlengd tot krokusvakantie 

 

Onderwijsminister Ben Weyts besliste, in overleg met de virologen, dat de huidige coronamaatregelen van kracht blijven tot aan de krokusvakantie. Dit wil zeggen dat we nog steeds in code oranje zitten. 

 

Ben je op vakantie geweest in een rode zone? 

Na terugkomst dient men in quarantaine te gaan en een negatieve covid-19-test af te leggen ( dag 7). We vragen jullie om deze quarantaine periode te respecteren en de kinderen niet naar school te brengen. Verwittig de school als je kind thuis blijft omwille van deze quarantaine. 

 

Verwittig eveneens de school indien er een besmetting binnen uw gezin werd vastgesteld. Ook hier vragen we om uw zoon/dochter thuis te houden. 

 

Bij ziekte of twijfel vragen we jullie om de kinderen thuis te houden!! 

Onze school blijft verder inzetten op de gekende preventiemaatregelen: 

- Handen wassen en ontsmetten!!! 

- Personeel draagt steeds mondmasker en/of face hield 

- Leerlingen die hiertoe in staat zijn, dragen ook zo veel mogelijk een mondmasker 

- Ouders en andere externen blijven buiten de schoolpoort. Jammer genoeg kunnen we jullie nog niet fysiek op school

   ontvangen. Weet dat we telefonisch en via mail steeds bereikbaar zijn. 

- Klaslokalen worden steeds verlucht. Geef de kinderen bij koud weer zeker een extra trui mee. 

 

   Het is belangrijk dat we elkaar eerlijk blijven informeren. We willen immers zo lang mogelijk onze school op een veilige    

   (coronavrije) manier open houden! 

 

 

Indien er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we het graag.