CONTACT

BuBaO de Bremberg 
Groenstraat 16 
3294 Diest (Molenstede)
tel: 013/33 38 86 
bubao.bremberg@telenet.be

ONDERSTEUNINGSTEAM
OOST-BRABANT
Voor meer info:
klik op onderstaande link in het vakje...
WAAROM DE BREMBERG ?

 

10 redenen om voor BUITENGEWOON maatwerk van de Bremberg te kiezen...

OUDERCOMITE

 

Onze school heeft een oudercomite dat regelmatig activiteiten organiseert om de ouders bij de school te betrekken

UPDATE CORONA-NIEUWS 26 MEI

15.00

Beste ouders, 

 

Wellicht heeft u in het nieuws al gehoord dat Minister Weyts de scholen wil laten heropstarten vanaf 2 juni 2020. De aanpak voor het Buitengewoon Onderwijs komt jammer genoeg veel te weinig in het nieuws aan bod. De Veiligheidsraad beslist volgende week over het voorstel van de minister. 

 

Graag geven we hier weer hoe dit in onze school georganiseerd zal worden. 

 

Vanaf 2 juni tot einde schooljaar zullen we blijven werken met een uitgebreide opvang waar we in de mate van het mogelijke een aanbod op maat trachten te geven. We willen zo veel mogelijk leerlingen de kans geven om terug naar school te komen. Op die manier zullen we ook de laatste weken van het schooljaar op een aangepaste manier het afscheid kunnen vieren van onze schoolverlaters. 

 

Een volledige heropstart van de lessen voor alle leerlingen is jammer genoeg niet haalbaar omdat we rekening moeten houden met al de veiligheidsmaatregelen. 

We maken hierbij geen onderscheid tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. 

 

Om alles op een veilige manier te laten verlopen, zullen er dagelijks slechts een drietal kinderen per klas en één begeleider aanwezig kunnen zijn. We zullen met alle ouders telefonisch afstemmen over de dagen van aanwezigheid van hun kind in de school (enkele dagen per kind). Iedere ‘klasgroep’ wordt steeds begeleid door dezelfde leerkrachten en therapeuten (miniteam). Therapie kan er dit schooljaar echter niet meer gegeven worden. 

 

Indien u als ouder twijfelt om uw zoon/ dochter naar school te laten komen, hebben wij daar alle begrip voor. Leerlingen worden niet verplicht om naar school te komen. U kan steeds de huisarts vragen voor verder advies. 

In de komende periode zal afstandsonderwijs vervallen voor de leerlingen die naar school komen. 

 

 

Omtrent het vervoer vragen we om zo veel mogelijk zelf je zoon/dochter te brengen en af te halen. De bussen rijden beperkt aangezien hier een maximum van aantal leerlingen per bus wordt opgelegd. Wie toch nood heeft aan busvervoer, vraagt dit een week op voorhand aan. Leerlingen die gebruik maken van het busvervoer worden door de Lijn verplicht om een mondmasker te dragen. We beseffen echter heel goed dat dit niet voor alle leerlingen haalbaar is. Indien u zelf geen mondmaskers heeft voor uw kind, kan u contact met ons opnemen. 

Wanneer uw kind naar school komt, vragen we ook de maatregelen op de achterzijde aandachtig te lezen. 

 

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren!!! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Rebecca Motmans, Lucienne Deboutte 

Directeur Bubao de Bremberg