top of page
PRAKTISCHE INFORMATIE

SCHOOLUREN

De school is open van 08.00 tot 16u30. Op woensdag van 8u tot 12u30.

De lessen beginnen om 09.05 en eindigen om 15.45.  Op woensdag eindigen we om 11.50.

SPEELTIJDEN
08.30 - 09.05
10.20 - 10.35
12.40 - 13.25
14.40 - 14.55

BEGELEIDING

Vanaf 08.30 worden de leerlingen door het personeel begeleid naar de overdekte speelplaats.
    - de leerlingen blijven onder toezicht op de overdekte speelplaats of in de recreatiehal.
    - de leerlingen die voor 08.30 naar school gebracht worden of na 15.55 nog in de school
       zijn, moeten naar de opvang.
    - de leerlingen hebben voor en na de uren geen toelating om zonder toezicht op      
       de speelplaats of in de overdekte speelhal te zijn.
    - de schooltassen worden naast elkaar op de aangeduide plaatsen per klas gezet.

BRENGEN EN AFHALEN

Ouders die hun zoon/dochter zelf naar school brengen of afhalen van school, DIENEN TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN !!
De schooluren moeten gerespecteerd worden, om de lessen zo weinig mogelijk te storen.
De ouders brengen de kinderen 's morgens tussen 08.30 en 09.00 tot aan de deur van de speelhal. Ouders gaan NIET mee naar de klassen. 
's Avonds kunnen de kinderen afgehaald worden vanaf 15.45 en op woensdag vanaf 11.50 aan de gele deur (midden).
Mogen we vragen dat deze uren gerespecteerd worden !!

Parkeer uw wagens veilig op de voorziene plaatsen. Houd rekening met de verkeersborden en laat de schoolbussen een gemakkelijke doorgang.

LEERLINGENVERVOER

Onze school organiseert gemeenschappelijk leerlingenvervoer met KSD Sint-Jan aan de Warande en GO! Klaverblad Scherpenheuvel.

VERANTWOORDELIJKE:   Mevr. Rebecca Motmans

VOOR- EN NASCHOOLSE

OPVANG

VOOR WIE ?             alle leerlingen van BuBaO en BuSO de Bremberg
UREN OPVANG:     - alle dagen van 07.30 tot 08.30 en van 16.00 tot 18.00
                                    - woensdag van 12.00 tot 14.00
VERANTWOORDELIJKE:  Mevr. Petra Vanrompay / Mevr. Veronique Geboers

ATTRAKTIEF
(schoolaanvullende activiteiten)

Vanaf 6 november 2019 organiseert BuBaO de Bremberg, in samenwerking met't Rede 
(samenwerkingsverband tussen diverse diensten Welzijn), activiteiten tijdens de woensdagnamiddag (12.00-18.00). Gekwalificeerd personeel zal de activiteiten begeleiden in enkele lokalen van de school.
Concreet richten we ons naar kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking, schoolgaand binnen het buitengewoon onderwijs type 2.
We proberen hierin een zo homogeen mogelijke groep te creëren.
bottom of page