top of page

WERKING VAN DE SCHOOL

Onder deze rubriek vindt U alles wat U moet weten over het BuBaO van De Bremberg.

In de navigatiekolom vindt U allerlei mogelijkheden die U leiden tot de nodige informatie die door U gewenst is.

 

De rubrieken zijn onderverdeeld in:

- praktische informatie: afspraken rond lesuren - speeltijden - afhalen en brengen van leerlingen 

- organisatie: beschrijving van de verschillende onderwijsmogelijkheden binnen het lager

- opvoedingsproject: een korte toelichting van het project met zijn verschillende onderdelen

- katholieke dialoogschool: informatie over het 'samen' school maken

- schoolreglement

- schoolteam: een overzicht van de personeelsleden die tewerk gesteld zijn binnen BuBaO de Bremberg

- maatwerk van de Bremberg

- samenwerkingsverbanden

bottom of page