SCHOOLREGLEMENT 2020-2021

Via het PDF-icoontje kan U het volledige schoolreglement voor het huidige schooljaar raadplegen.

schoolreglement 20-21