OUDERCOMITE

WIE ZIJN WE ?

Het oudercomité is een groep ouders die op vrijwillige basis en in samenwerking met de directie en de leerkrachten meewerken aan het opvoedings- en onderwijsgebeuren op de school. Hierdoor proberen we de school een betere en veiligere plaats te maken voor onze kinderen.
Alle (groot)ouders, peters, meters, ... van kinderen van de Bremberg zijn van harte welkom in het oudercomité. 

LEDEN OUDERCOMITE

WAT ORGANISEREN WE ?

WANNEER VERGADEREN

WE ?