top of page

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.

Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement is. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het ‘samen’ school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor deze katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop de school vandaag in verscheidenheid gestalte geeft aan het project van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders een echte partner zijn in de vorming van het kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms- katholieke godsdienst.

Op die manier wil de school een geïntegreerde geloofs-, leer- en levensgemeenschap zijn.

 

 

Voor meer informatie omtrent de Katholieke dialoogschool, verwijzen we naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen

bottom of page